Faculty of Social Sciences

Etik och hållbarhet

  • Date: 12/7/2017 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Sal 80115
  • Website
  • Organizer: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Thomas Lennerfors
  • Seminarium