Faculty of Social Sciences

Aktiviteter på Campus Gotland

  • Date: 15 November, 13:00–16:00
  • Location: Campus Gotland
  • Lecturer: Mer information kommer senare.
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium