Faculty of Social Sciences

Nätverk för etik

  • Date: 12/4/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Geocentrum Norrland I
  • Website
  • Organizer: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Thomas Lennerfors
  • Seminarium

Var med i vårt nätverk för etik i teknik- och naturvetenskaplig utbildning!

Inom detta nätverk är det tänkt att lärare och pedagogiska ledare som är intresserade av att stärka etiska aspekter inom utbildningar i teknik och naturvetenskap ska samverka, inspireras av varandra, och motivera varandra att driva etikfrågor. Vi välkomnar både de som är experter på etik i teknik- och naturvetenskap, de som har viss erfarenhet, och de som inte har någon nämnvärd erfarenhet av etik på teknik- och naturvetenskapliga kurser och utbildningar. Vi diskuterar frågor såsom varför och hur etik ska/kan införas. Vi tar upp erfarenheter på etikarbete som redan bedrivs på Teknat och inspireras av hur man gjort på andra lärosäten.