Möte för mottagare av TUFF-medel

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 12167
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium

OBS! Nytt datum och lokal.