Faculty of Social Sciences

Möte för mottagare av TUFF-medel

  • Date: 12/4/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 12167
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium

OBS! Nytt datum och lokal.