Faculty of Social Sciences

Möte för mottagare av TUFF-medel

  • Date: 12/15/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Evolutionsbiologiskt centrum Lärosal 4
  • Website
  • Organizer: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium