Faculty of Social Sciences

TUR:s julbord

  • Date: 12/19/2017 at 12:00 PM 1:00 PM
  • Location: Polacksbacken ITC 6140 (bakom Rullan)
  • Website
  • Organizer: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium