Utbildningssociologiska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus 14:340
  • Lecturer: Daniel Lövheim, FD i Idé- och lärdomshistoria och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet
  • Contact person: Ida Lidegran
  • Seminarium

Daniel Lövheim, FD i Idé- och lärdomshistoria och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet: "Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle. Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid"

Presentation och diskussion av Daniel Lövheims Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid, Nordic Academic Press, 2016, den första utgåvan i den nya bokserien Checkpoint.

Alla intresserade är välkomna.