”Vem är jag utan mitt språk?” En diskussion om att hitta hem: Identitet, autenticitet och försoning i Sápmi

  • Date: –15:45
  • Location: Eng2-0076 Thunbergsvägen 3 D, bv (t.h.)
  • Lecturer: Johan Sandberg McGuinne
  • Website
  • Organiser: Hugo Valentin centrum
  • Contact person: Satu Gröndahl
  • Seminarium

Språklös, gränslös, fabulös: En seminarieserie om språk, identitet och norm

Johan Sandberg McGuinne har studerat engelska, sydsamiska och tyska på kandidat- och licentiatsnivå vid Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Albert-Ludwigs Universität i Freiburg im Breisgau och Stirling University, Skottland. För närvarande arbetar han som förstelärare i engelska och sydsamiska i Lycksele Kommun. Han har tidigare arrangerat ett antal samiska språkbad i samarbete med Sameskolstyrelsen, och han skriver regelbundet för flera samiska tidningar. Nyligen avslutade han det Sametingsfinansierade projektet Sápmi 2.0 - Subaltern No More tillsammans med Anne Wuolab, ett språkrevitaliseringsprojekt som under sammanlagt två år fokuserade på att lyfta dekoloniala tankar, och samtidigt uppmuntra samer att ta tillbaka sina språk.