Faculty of Social Sciences

Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Uppsala universitet kommer även i år att delta vid Mänskliga Rättighetsdagarna.
MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.