Faculty of Social Sciences

Slovo-release. Release av tidskriften “Slovo” (2017).

  • Date: 11 December, 14:15–16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Olena Jansson
  • Seminarium

Slovo-release. Release av tidskriften “Slovo” (2017).