Faculty of Social Sciences

Den mångfacetterade verkligheten och behovet att förenkla

  • Date: 12/8/2017 at 12:15 PM 1:00 PM
  • Location: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet
  • Lecturer: Anna Carlsund and Mats Forsberg
  • Website
  • Organizer: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Hanna Flyckt
  • Seminarium

Anna Carlsund och Mats Forsberg från Statisticon berättar om tillämpning av datorintensiva metoder för att ge en bild av hur livet ser ut i Sveriges 290 kommuner. Föredraget riktar sig främst till dig som är forskare och vill få inblick i nya statistikverktyg- och metoder.