Faculty of Social Sciences

Googlande språkelever. Redogörelse för ett avhandlingsarbete i spanska med fokus på elevers skrivande och hur användning av ”Google översätt” påverkar syntaxen i elevernas texter

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 7-0016
  • Lecturer: Kent Fredholm
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium