Upphovsrätt och bilder

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Inst. för ABM, 4-2207
  • Organiser: Isto Huvila
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 018-4713420
  • Seminarium

(samseminarium med Konstvetenskap)