Utkast till texter om bibliotekarieutbildningen

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Inst. för ABM, 4-2007
  • Organiser: Isto Huvila
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 0184713420
  • Seminarium