Högre Seminarium, Namn: Simon Karlin Björk

  • Date: –17:00
  • Location: Seminariet för nordisk namnforskning Uppsala arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Lecturer: Simon Karlin Björk
  • Contact person: Staffan Nyström
  • Seminarium

Avhandlingsseminarium. Några specifika frågeställningar i arbetet med -arna-namnen presenteras och diskuteras.