Slutseminarium: Katarina Nordström

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Eng4-1020, Hugo Valentin centrum, Thunbergsvägen 3D
  • Lecturer: Katarina Nordström
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Granskare: Carl Marklund