Faculty of Social Sciences

Högre seminarium i didaktik

  • Date: 12/12/2017 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Blåsenhus 12:128
  • Lecturer: Nils Kirsten
  • Contact person: Jonas Almqvist
  • Seminarium

Nils Kirsten lägger fram sitt 50%-manus med titeln ”Fortbildningen och den rådande undervisningen. Om hur skolmyndighetsorganiserad lärarfortbildning bidrar till att forma lärares undervisningspraktik.”
Diskutant är docent Anneli Frelin från Högskolan i Gävle.
Textunderlag kan erhållas från Nils Kirsten (nils.kirsten@edu.uu.se).