Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kasper Kristensen: "Spinoza on Common Notions"

Samseminarium - Högre seminariet i filosofins historia och Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Kasper Kristensen, Uppsala universitet: "Spinoza on Common Notions"