Faculty of Social Sciences

Ingeborg Löfgren: "Sanning, tolkning och grymhet"

  • Date: 12/5/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken - Eng2-K1022
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

The General Seminar – Rhetoric, Topic Truth

Ingeborg Löfgren: "Sanning, tolkning och grymhet – en läsning av Conant, Rorty och Orwell ur ett vardagsspråkkritiskt perspektiv"

Chair: Rosengren