Bokslut

  • Date:
  • Location: Engelska parken 16-3062
  • Lecturer: Dessislava Stoeva-Holm och Thomas Grub
  • Organiser: Tyska seminariet
  • Contact person: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Prof. Dessislava Stoeva-Holm & Dr. phil. Thomas Grub, Uppsala universitet (språk: tyska/svenska): Bokslut.