Faculty of Social Sciences

Symposium: Bostad och lokal - som medel i brottslig verksamhet

  • Date: –18:30
  • Location: Elite Hotel Academia, Uppsala
  • Lecturer: Moderator: Erika P Björkdahl, Erik Janzon
  • Website
  • Organiser: Institutet för Fastighetsforskning
  • Contact person: Erika P Björkdahl
  • Temadag

Se bifogade program och anmalan

Additional information