Faculty of Social Sciences

Konferens: 2017 års förvaltningslag - en analys

Den juridiska fakulteten i Uppsala och Förvaltningsrättslig tidskrift bjuder in till en halvdagskonferens den 11 december 2017, för att diskutera vad den nya förvaltningslagen innebär principiellt och i praktiken.

Den 21 september 2017 antog riksdagen en ny förvaltningslag, som träder i kraft den 1 juli 2018. Lagen bygger till stor del på Förvaltningslagsutredningens betänkande SOU 2010:29 och de förändringar som nu införts har varit kända en längre tid. 

Den juridiska fakulteten i Uppsala och Förvaltningsrättslig tidskrift bjuder in till en halvdagskonferens den 11 december 2017, för att diskutera vad den nya förvaltningslagen innebär principiellt och i praktiken. Vid konferensen presenteras ett urval av de bidrag som kommer att publiceras i ett temanummer i Förvaltningsrättslig tidskrift sommaren 2018. Konferensen riktar sig till både forskare och praktiskt verksamma jurister.

Tid: 13.00 – 18.00

Plats: Eva Netzelius-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1

Anmälan görs till amanuens Frans Vinsa Larsson, frans.vinsa.larsson@jur.uu.se. 

Väl mött!

Lotta Lerwall, Olle Lundin, Jane Reichel & Henrik Wenander

----------------------------------------------------------------------------------

Preliminärt program
 
13.00–13.15 Inledning 
Lena Marcusson 
 
 
13.15–13.30 Introduktion av konferensen och temanumret i Förvaltningsrättslig tidskrift 
Henrik Wenander och Jane Reichel 
 
 
13.30–14.15 Nyheter i förvaltningslagen 
Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag – Karin Åhman 
Åtgärder mot långsam handläggning – Rune Lavin 
 
 
14.15–14.45 Kaffe 
 
 
14.45–15.45 Uppdateringar i förvaltningslagen 
Tolk och översättning – Olle Lundin 
Uppenbart obehövlig kommunikation och motivering – Vilhelm Persson 
Omedelbar verkställbarhet i den kommersiella förvaltningsrätten – Dan Hanqvist 
 
 
15.45–16.00 Fruktpaus 
 
 
16.000–17.00 Utanför förvaltningslagen 
Digitaliseringen inom ramen för den nya förvaltningslagen – Cecilia Magnusson Sjöberg 
Mänskliga rättigheter i förvaltningen – Hans Gunnar Axberger 
Administrativt sanktionsförfarande – Annika Nilsson 
 
 
17.00–17.15 Förvaltningslagen i perspektiv … 
Fredrik Sterzel 
 
 
17.15–18.00 Allmän diskussion och avslutning"