Faculty of Social Sciences

Handelsrättsliga seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum E203 VIP-matsal
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen
  • Contact person: Magnus Strand
  • Seminarium

Jur. dr Niklas Selberg (Lunds universitet) inleder seminariet som har titeln: Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa organisationer

Diskussionspartner: Docent Katarina Lagerström (Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen)

Seminariet hålls på svenska och samtliga deltagare välkomnas efter avslutat seminarium att stanna för en stunds fika.

Anmälan:
Anmäl dig till magnus.strand@fek.uu.se senast den 30 oktober. Ange eventuella önskemål
om särskild kost.

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen