Faculty of Social Sciences

Matematikdidaktikseminariet

  • Date: 11/8/2017 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Blåsenhus 12:229
  • Lecturer: Cecilia Kilhamn, Göteborgs universitet och gästforskare på EDU.
  • Contact person: Kajsa Bråting
  • Seminarium

VIDEOMAT - ett internationellt videoprojekt om algebraundervisning i åk 6 och 7.