Faculty of Social Sciences

Forskarkollegiet

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken 16-2043
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Sammanträde

Institutionens forskarkollegium har möte. Disputerade anställda med forskning/administration i tjänsten är kallade, övriga är välkomma.

Dagordning skickas ut på e-post till kollegiet. Övriga kan kontakta anna-malin.karlsson@nordiska.uu.se