Faculty of Social Sciences

Dissertation Liselotte Ulvgård

  • Date: –13:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Siegbahnsalen
  • Contact person: Lena Gamova
  • Disputation

Disputation: Liselotte Ulvgård, avd för elektricitetslära, ”Wave energy converters – An experimental approach to onshore testing, deployments and offshore monitoring”. 10 november kl 9.15, Siegbahn-salen. Opponent: Professor Jonny Hylander, Högskolan Halmstad.