Docentföreläsning: Könskrig med ”bibliska förtecken”? Reception, romantik och Lars von Trier

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Lokal: hus 6- sal: 0031
  • Lecturer: Mikael Larsson, docent i Gamla testamentets / Hebreiska bibelns exegetik,
  • Organiser: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Contact person: Prof Göran Eidevall
  • Docentföreläsning