Faculty of Social Sciences

Halvdagsseminarium på temat övervakning i de nordiska länderna

  • Date: 11/7/2017 at 2:15 PM 6:00 PM
  • Location: Fakultetsrummet, Juridiska institutionen, Riddartorget, Uppsala (Ingång från Riddartorget)
  • Lecturer: Iain Cameron (Uppsala universitet), Tuomas Ojanen (Helsingfors universitet), Ingvild Bruce (Oslo universitet), Jacques Hartman (Dundee University)
  • Website
  • Organiser: Centrum för polisforskning, Svenska Institutet för Internationell rätt (SIFIR) och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa vid Uppsala universitet
  • Contact person: Iain Cameron
  • Seminarium

Centrum för polisforskning, Svenska institutet för internationell rätt (SIFIR) och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa vid Uppsala universitet inbjuder till ett halvdagsseminarium kring den senaste utvecklingen i de nordiska länderna rörande övervakning.

Nya metoder för övervakning, till exempel dataavläsning, övervägs eller har redan introducerats i de nordiska länderna. EU-domstolens dom i mål C‑203/15 Tele2, som avkunnades den 21 december 2016, har skapat problem för polisens och säkerhetspolisens användning av trafikdata för brottsutredningar och underrättelsearbete. En statlig utredning i Sverige har nyligen lagt fram sitt betänkande om hur svensk rätt kan anpassas i enlighet med domen i Tele2-målet (SOU 2017:75).

Möjligheterna att tillåta utökad signalspaning diskuteras i flera länder. Ett samnordiskt forskningsprojekt har nyligen lanserats: ”Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and Expanded Investigatory Powers”. För mer information besök: http://www.polamk.fi/en/rdi/projects/surveillance_nordforsk_eng

Språk: Svenska och engelska. Anmälan: Mejla agneta.kjellin@jur.uu.se senast den 3 november.

Additional information