Faculty of Social Sciences

Karl Berglund – PhD Dissertation Defence

  • Date: 12/8/2017 at 1:15 PM
  • Location: Engelska parken - Geijer Hall (Eng6-1023)
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Johan Svedjedal
  • Disputation

Karl Berglund defends hid PhD dissertation Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

Abstract, full text and more information in DiVA

Karl Berglund – PhD Dissertation Defence