Faculty of Social Sciences

Föreställningar om och attityder till ”svenska med något utländskt”

  • Date: 11/21/2017 at 12:15 PM 1:00 PM
  • Location: Blåsenhus Betty Petterssonsalen
  • Lecturer: Ellen Bijvoet, docent i tvåspråkighetsforskning. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat folklingvistik, migrationsrelaterad språklig variation och ungdomars språkbruk.
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitets nätverk för nyanlända och integration
  • Contact person: Ylva Hedstrand
  • Phone: 018-471 77 04
  • Seminarium

Nyare former av språklig variation väcker ofta starka reaktioner. Hur ser s.k. grindvakter (bl.a. rekryterare och arbetsförmedlare) på olika sorters ”svenska med något utländskt”? Hur bedömer de språket – och dess talare?