Faculty of Social Sciences

Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: 11/9/2017 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Merethe Roos
  • Seminarium

Prof. Merethe Roos (Høgskolen i Sørøst-Norge) ventilerar texten Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855.

Textunderlag erhålls via e-post till Merethe Roos