Faculty of Social Sciences

Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Merethe Roos
  • Seminarium

Prof. Merethe Roos (Høgskolen i Sørøst-Norge) ventilerar texten Skolebyråkraten og folkeopplyseren Hartvig Nissen 1852-1855.

Textunderlag erhålls via e-post till Merethe Roos