Frukostseminarium ”Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige”

  • Date: –10:00
  • Location: Stockholm Piperska muren, Scheelegatan 14
  • Lecturer: Elena Namli, redaktör och Rebecka Stern, författare – Rättigheter för var och en? Om medborgarskap och territoriella gränser.
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet, avd. för uppdragsutbildning
  • Contact person: Eva Norgren
  • Phone: 018-4711898
  • Seminarium

Kom och diskutera mänskliga rättigheter med redaktör och författare till antologin ”Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige”. Vad säger bokens innehåll om din verksamhet? Vilka utmaningar möter du och hur ska dem hanteras?

Boken diskuteras i relation till de berörda myndigheternas verksamhet.

Anmälan >>