Uppsala Public Management Seminar

  • Date: –15:30
  • Location: Blåsenhus
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Gabriel Gardell
  • Phone: 018-471 18 51
  • Seminarium

I likhet med tidigare år kommer dagen att ta sin utgångspunkt i de dagsaktuella utmaningar som finns inom offentlig sektor och samtidigt ge möjlighet till möten mellan forskare och praktiker.

För program och anmälan >>

Sista anmälningasdag 1 mars.

Välkomna!