Faculty of Social Sciences

Dissertation Dalina Johari

  • Date: 11 December, 13:00–17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Häggsalen
  • Contact person: Vernon Cooray
  • Disputation