Faculty of Social Sciences

Introduktionsdagar för yrkesverksamma

  • Date:
  • Location: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
  • Organiser: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
  • Contact person: Marie-Louise Holmström
  • Utbildning

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Arrangemanget gick tidigare under namnet Tredagarskurs. 

Mer information om arrangemanget