Faculty of Social Sciences

Högre seminarium: Lennart Larsson

  • Date: 3/14/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Lennart Larsson, Uppsala universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Hur många väl har vi egentligen? En ordbokskritisk betraktelse