Högre seminarium om artikelskrivande och peer review

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Vi pratar om artikelskrivande inom vårt ämne, med utgångspunkt i några korta presentationer, en artikel och några konkreta exempel på granskares kommentarer och strategier för att hantera dem.

Program:

- Hur och var publicerar vi oss? (Presentation av några undersökningar.)

- Hur tänker en redaktör? Björn Melander och Henrik Williams berättar om sina erfarenheter som huvudredaktörer för Språk och stil respektive Futhark.

- Hur tänker en granskare? Diskussion med utgångspunkt i artikeln "The Method Section as Conceptual Epicenter in Constructing Social Science Research Reports" av Peter Smagorinsky. Written Communication 2008 25: 389.

- Diskussion utifrån deltagarnas egna exempel och erfarenheter.

Alla är hjärtligt välkomna! De som själva har erfarenhet av att granska eller granskas uppmuntras att komma och bidra med sin kunskap. De som ännu inte skrivit och skickat in någon artikel är än mer välkomna för att lära av andras erfarenheter och bidra med frågor!