Faculty of Social Sciences

Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: 1/18/2018 at 10:15 AM 1:30 PM
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Ingrid Helmius
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Ingrid Helmius inleder om skolors arbete mot våldsbejakande extremism.

Ingrid är universitetslektor, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.