Faculty of Social Sciences

Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: 3/20/2018 at 10:15 AM 1:30 PM
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Johanna Ringarp
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Johanna Ringarp inleder om epileptikers möjlighet att arbeta inom undervisningsväsendet.

Johanna är filosofie doktor i historia och universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universi