Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –13:30
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Mats Lundstöm
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Mats Lundstöm inleder om alla människors lika värde och likvärdig utbildning.

Mats är docent och lektor i statskunskap med inriktning på politisk teori vid Uppsala universitet.