Högre seminarium: Lena Ekberg

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Lena Ekberg, gästprofessor vid Institutionen för nordiska språk, UU
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Nio år med språklagen – mottagande, tolkningar och avtryck

När språklagen trädde i kraft 2009 tog Språkrådet sig an uppgiften att uttolka lagen. Hur skulle de generella formuleringarna förstås, mot bakgrund av de språkpolitiska målen och analyserna i förarbetena till lagen? Mottagandet av lagen visade - och visar - emellertid att en ”naiv” läsare ofta gör en annan tolkning av lagens innehåll och syfte än vad uttolkande myndigheter gör. Så vem äger tolkningen av språklagen? Svaret är trivialt, juridiskt sett. Det gör JO, som granskar att myndigheterna följer de lagar som styr deras verksamhet. Men språklagen är inte bara, eller ens primärt, ett juridiskt dokument - det är framför allt ett språkpolitiskt policydokument. På seminariet presenterar jag ett pågående arbete där jag analyserar den mångfacetterade diskursen om språklagen. Jag undersöker hur lagen tagits emot, hur den tolka(t)s och vilka avtryck den eventuellt gjort på de mer specifika nivåer där språkpolitiken implementeras.