Diskurskollokvium: Om diskursanalytisk metod och språkvetenskaplig analys

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 2-0022 OBS!
  • Lecturer: Mats Landqvist, Södertörns högskola
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Mats Landqvist, professor vid Södertörns högskola, inleder med en presentation som tar upp språkanalysens roll i diskursanalysens (ofta större) kunskaps- och samhällsförändringsprojekt. Därpå diskuterar vi om och hur språkvetenskaplig analys kan fungera som diskursanalytisk metod, och vilka problem som kan finnas. Fundera gärna över egna erfarenheter och exempel som kan ventileras!

Som förberedelse, läs följande två dokument där diskursanalytikern och redaktören Teun van Dijk vägleder potentiella artikelskribenter i ett slags självgranskning.

http://www.discourses.org/journals/pre-review.pdf

http://www.discourses.org/journals/das/whatisdiscourseanalysis/index.html

Den som vill kan också återvända till Ruth Breezes kritik av (kritisk) diskursanalys (och då bland annat dess metoder), som vi tidigare diskuterat på kollokviet:

Breeze, Ruth 2011. Critical discourse analysis and its critics. Pragmatics. Vol 21, No 4 (2011). S. 493– 525. https://www.researchgate.net/publication/259484653_Critical_Discourse_Analysis_and_Its_Critics

 

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/