Faculty of Social Sciences

Temahalvdag om infrastruktur för forskning (och undervisning)

  • Date: 4/11/2018 at 1:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Vi inventerar institutionens digitala - och digitaliserbara - resurser, och diskuterar tänkbara strategier och infrastrukturella projektansökningar. OBS tiden!