Mikael Kalm & Anna Sahlée: Elevtexter från 1800-talets senare hälft – Vad kommenterar lärarna?

  • Date: –16:00
  • Location: Språkvetenskapligt centrum 16-2041, Thunbergsv. 3 L
  • Lecturer: Mikael Kalm & Anna Sahlée
  • Contact person: Henrik Williams
  • Phone: 018-471 12 75
  • Seminarium

Projektseminarium: Elevtexter från 1800-talets senare hälft – Vad kommenterar lärarna?