Faculty of Social Sciences

Högre seminarium: Julia Prentice

  • Date: 23 May, 14:15–16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Julia Prentice, Göteborgs universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Konstruktioner i svenska som andraspråk. Ett bruksbaserat perspektiv på andraspråksforskning- och undervisning