Faculty of Social Sciences

Högre seminarium: Theres Bellander & Anna-Malin Karlsson

  • Date: 2/7/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Theres Bellander & Anna-Malin Karlsson
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Om projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

På seminariet presenteras analyser från projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället