Faculty of Social Sciences

Literature seminar on feedback - how to give effective feedback?

  • Date: 5/2/2018 at 11:15 AM 12:00 PM
  • Location: Lokal kommer senare
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Katarina Andreasen
  • Seminarium