Faculty of Social Sciences

Möte 2 för mottagare av TUFF-medel 2018

  • Date: 5/17/2018 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Lokal kommer senare
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Seminarium