Faculty of Social Sciences

Nätverksmöte för pedagogiska ledare

  • Date: 4/25/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Visualiseringslabbet 11240, vid bilblioteket.
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

Tekniska hjälpmedel i undervisningen

För att kunna beställa kaffe ber vi dig att skicka en anmälan till lena.forsell@uadm.uu.se senast måndagen den 23 april.