Faculty of Social Sciences

Literature seminar: English as language of instruction - possibilities and obstacles

  • Date: 3/22/2018 at 12:00 PM 1:00 PM
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Malin Östman
  • Seminarium