Faculty of Social Sciences

Teknats pedagogiska akademi

  • Date: 4/23/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Lokal kommer senare
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium