Teknats pedagogiska akademi

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Beurlingrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium